Koulussa opitun hyödyntäminen työharjoittelussa

12.03.2024

Mitä hyötyä koulussa opittujen ammatillisten taitojen syventämisessä on työharjoittelussa?

Tänään, maanantain kunniaksi, päätin jakaa kokemuksiani työharjoittelusta, joka on jatkunut nyt lähes kaksi kuukautta. Haluan heti alkuun korostaa, etten pyri kritisoimaan koulutusta millään tavalla. Päinvastoin uskon vahvasti sen arvoon ja kannustan kaikkia opiskelemaan. Kuitenkin työharjoittelu on tarjonnut minulle oppimiskokemuksia, joita en olisi voinut saavuttaa pelkästään koulun penkillä istuen

Taustani on hieman poikkeuksellinen, sillä olen 28-vuotias ja ehdin viettää lähes kymmenen vuotta työelämässä ennen opintojeni aloittamista. Tämä antoi minulle vankan pohjan työelämässä tarvittaviin taitoihin. Kuitenkin, vaikka olin odottanut työharjoittelulta paljon, en osannut odottaa sen tarjoavan näin paljon sisältöä ja käytännön kokemusta.

Yksi suuri oppi oli se, että pääsin käyttämään koulussa oppimiani taitoja ja käsitteitä todellisessa työympäristössä. Olin ehkä odottanut, että työharjoittelussa asiat olisivat olleet enemmän pintapuolisia tai vanhan kertaamista, mutta sen sijaan pääsimme tekemään monipuolisia markkinoinnin tehtäviä yhdessä muiden harjoittelijoiden kanssa. Lisäksi harjoitteluni tarjosi minulle arvokasta mentorointia ja ohjausta, mikä auttoi minua ymmärtämään työtehtäviä syvällisemmin ja kehittymään ammatillisesti.

Toinen merkittävä oppi oli se, että harjoittelussa pääsin tekemään samoja tehtäviä kuin koulussa, mutta tällä kertaa ne tapahtuivat todellisessa ympäristössä ja niillä oli todelliset seuraukset. Esimerkiksi kun suunnittelimme uutiskirjettä tai sähköpostikampanjaa, tajusin yhtäkkiä, että nämä viestit tullaan lähettämään oikeille ihmisille, mikä korosti entisestään panostuksen ja keskittymisen tärkeyttä viestin laatuun. Työharjoittelu vahvisti omaa vastuullisuuttani ja itseohjautuvuuttani, kun sain enemmän vapautta ja vastuuta omasta työstäni.

Viimeinen oppi liittyy sosiaalisen median käyttöön ja sen datan analysointiin. Vaikka koulussa saimme tehdä samankaltaisia tehtäviä, työharjoittelussa pääsin julkaisemaan useita postauksia ja analysoimaan niiden tuottamaa dataa. Tämä antoi minulle aivan uudenlaisen näkökulman siihen, miten sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa yrityksen markkinointistrategiaan. Lisäksi työharjoittelun aikana vahvistuivat tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoni, kun opin toimimaan tehokkaasti erilaisten ihmisten kanssa ja sain arvokasta palautetta kollegoilta.

Yhteenvetona voin todeta, että suurin ero koulun ja työharjoittelun välillä on se, että työharjoittelussa koulussa opitut asiat tulevat todellisiksi ja niiden merkitys ja ymmärrys syvenevät aivan uudelle tasolle.

Parasta tähän mennessä omassa harjoittelussa on se, että pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä, tekee oppimisesta paljon mielekkäämpää ja antoisampaa. Olen todella kiitollinen siitä, että sain tämän mahdollisuuden ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille opiskelijoille.


Kiitos kun jaksoit lukea tänne asti ja käy ihmeessä lukemassa muutkin julkaisut osoitteesta www.intensive.fi/ajankohtaista