UKK

UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä myyntityöstä ja myynnistä

Me Intensive Sales Partners Oy:llä olemme koonneet tänne kysymyksiä myyntityöstä, joita usein kuulemme. Toivomme tämän sivuston olevan pieni tietopankki kaikille myyntityöstä ja myyntialasta kiinnostuneille. Tulemme lisäämään tänne kysymyksiä ja vastauksia myyntityöhön liittyen.

1. Mitä myyntityö on? - Mitä myyntityö tarkoittaa?

Myyntityö on ihmisten välistä kohtaamista. Myyntityössä myyjä, yritys tai organisaatio yrittää saada asiakkaita hankkimaan tiettyjä tuotteita tai palveluita. 

Myyntityö voi sisältää esimerkiksi puhelinmyyntiä, ständimyyntiä, ovelta ovelle myyntiä, asiakaspalvelua, markkinointia, tarjousten tekemistä ja sopimusten solmimista. Myyntityö on tärkeä osa kaikkien yritysten ja niiden liiketoimintaa. 


Myyntityön tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita, kasvattaa yritysten liikevaihtoa, myyntiä ja tuloja yritykselle. 


Kaikkien yritysten olemassa olon ja liiketoiminnan kannalta myyntityön merkitys on erityisen tärkeä. 


Intensive Sales Partners Oy:llä voit oppia valtavasti erilaisia myyntitaitoja ja myyntitylöstä.

2. Mitä taitoja myyntityö opettaa? Ja mitä myyntityöstä voi oppia?

Myyntityö opettaa monia taitoja, kuten kuuntelua, kommunikointia, vakuuttamista, vastaväitteiden käsittelyä, neuvottelutaitoja, äänenkäyttöä, ongelman ratkaisua, analysointia ja strategista ajattelua.


Myyntityössä opit myös kehittämään itsestäsi vakuuttavan ja luottamusta herättävän esiintyjän. Myyntityö vaatii myös sisukkuutta ja ahkeruutta. Tässä työssä opit käsittelemään epäonnistumisia ja nousemaan niistä.


Myyntityöstä voi siis oppia monia tärkeitä taitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa muissakin työtehtävissä kuin myyntityössä.

3. Puhelinmyynti - millaista on puhelinmyyntityö? Kenelle puhelinmyynti sopii?

Puhelinmyynti tarkoittaa myyntityötä, joka tehdään puhelimitse. Puhelinmyynti on siis myyntitapahtuma, jossa myyjä käyttä ensisijaisesti puhelinta / ääntään kontaktoidakseen potentiaalisia asiakkaita ja tarjotakseen heille tuotteita tai palveluita. 


Puhelinmyynti on yksi suoramyynnin ja kohtaavan myynnin muodoista. Nykyaikana puhelinmyynti toteutetaan useimmiten puhelinten sijasta tietokoneelta käsin erilaisia myyntiohjelmia kuten (LeadDesk) hyödyntäen.


Puhelinmyynti on yksi yleisimmistä ja tehokkaimmista tavoista kasvattaa myyntiä valtakunnallisesti.

4. Myynnin ulkoistaminen  - mitä on myynnin ulkoistaminen? Miksi myyntiä ulkoistetaan?

Myynnin ulkoistaminen on prosessi, jossa yritys käyttää ulkopuolista yritystä (kuten esimerkiksi Intensive Sales Partners Oy) tai yksittäistä myyjää myymään yrityksensä tuotteita tai palveluita. 


Myynnin ulkoistus voi sisältää myynti- ja markkinointipalveluita, asiakaspalvelua, jälkimarkkinointia, markkinatutkimusta ja palautteen keräämistä.


Myynnin ulkoistamista tekevät sekä suuret, että pienet yritykset. Myynnin ulkoistaminen on erityisen yleistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joilla ei ole omaa myyntitiimiä tai haluavat keskittyä omiin vahvuuksiinsa.


Myyntityön ulkoistaminen ammattitaitoiselle ja kokeneelle kumppanille voi parhaillaan kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, myyntiä ja yrityksen tulosta merkittävästi ja mitattavasti. Myynnin ulkoistaminen säästää myös yritykseltä aikaa, kun sen ei esimerkiksi tarvitse antaa koulutusta omalle henkilöstölle.

5. Buukkaus ja buukkaustyö - mitä buukkari tekee työssään ja millaista työ on?

Buukkaustyö on usein tavoitteellista ja asiakkaispainoitteista työtä. Buukkarin työssä tavoitteena on saada mahdollisimman paljon varauksia, eli buukkeja tehdyksi ja asiakkaat tyytyväisiksi.


Buukkaustyö on / voi olla vaativaa ja intensiivistä, koska työntekijän täytyy olla aktiivinen puheluissa ja käsitellä monia erilaisia tilanteita & tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen,


Buukkauksessa tarvitaan hyvää pelisilmää ja asiakaspalvelutaitoja. Buukkaustehtävistä riippuen buukkaus voi olla hyvin lähellä myyntityötä ja vaatiikiin buukkarilta hyviä neuvottelu- ja myyntitaitoja sekä kykyä käsitellä kieltäytymisiä ja kohdata epäonnistumisia.


Buukkkarilla on usein tietty määrä puheluita päivässä tai viikossa, että hän saa sovitun tavoitteen ja buukkimäärän täyteen. Buukkaustyö sisältää myös usein tavoitteita ja mittareita, joiden perusteella arvioiodaan työntekijän suorituksia ja onnistumista työssä.

6. Tienaako myyjänä hyvin? Paljon myyjä tienaa?

Myyjän palkka vaihtelee riippuen monista tekijöistä, kuten myyjän kokemuksesta, myyntialasta / tuotteesta, yrityksen koosta, toimialasta ja sijainnista. Myyntityö on parhaillaan erittäin palkitsevaa ja parhaat myyjät Suomessakin tienaavat erittäin hyvin. 


Myyjät, jotka ovat erittäin menestyviä ja tienaavat hyvin ovat sellaisia, jotka saavat myös paljon myyntejä. Paljon myyntejä tekevät myyjät tienaavat työstään aina hyvin ja heille on kysyntää työelämässä. Usein myyjille maksetaan palkkaa tai palkkiota myynneistä, joten heidän palkkansa riippuu suoraan myyntituloksista.


Myyntipalkkiot voivat olla pieniä tai suuria. Riippuen mitä myydään. Myyntipalkkiot voivat olla kalliimmissa tuotteissa ja palveluissa suuria (jopa tuhansia euroja per myyty tuote / palvelu). 


Myyntityössä on kuitenkin huomioitava aina, että oikotietä onneen ei ole. Myyntityössä ei välttämättä joka tilanteessa tienaa hyvin, jos myynti ei ole kovin hyvää. Omalla työllä on myyntityössä aina suuri merkitys ja sillä kuinka omaa ammattitaitoaan kehittää.

7. Millaista on myyntityö Suomessa?

Myyntityö Suomessa vaihtelee alasta ja yrityksestä riippuen. Suomessa on monenlaisia yrityksiä, jotka palkkaavat myyjiä kuten teknologiayritykset, tukku- ja vähittäiskauppa, lääkeala, media-ala, sähköala, remonttiala ja palvelualat. Myyjien tärkein tehtävä on myydä tuotteita tai palveluita, olipa toimiala sitten mikä vain.


Myyjien tehtävä on aina kohdata asiakkaita, luoda heille tarpeita ja ratkaista ongelmia. Suomessa myyjät käyttävät nykyaikaisia ja moderneja menetelmiä myynnissä ja heillä on nykypäivänä apunaan erilaisia myyntiä edistäviä välineitä kuten CRM-järjestelmiä ja puhelinmyyntiohjelmia. 


Suomessa myyjien palkat vaihtelevat toimialasta ja kokemuksesta riippuen.

8. Ständimyynti - feissaus - millaista työ on?

Ständimyynti on kohtaavaa myyntityötä. Tässä työssä myyjä kohtaa päivittäin kasvokkain lukuisia erilaisia ihmisiä ständeillä tai messuilla. Ständimyynti on pääosin kasvoikkain tapahtuvaa myyntiä, joissa myyjät saattavat työssään myös hyödyntää erilaisia esitteitä ja muuta materiaalia tuotteitteiden / palveluiden esittelyyn ja myyntiin.


Ständimyynti on erittäin tärkeä ja tehokas myynti / markkinointikanava monille yrityksille, koska se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa suuren määrän potentiaalisia asiakkaita kerrallaan. 


Ständimyynti vaatii esiintymistaitoa, myyntitaitoa, ahkeruutta sekä kykyä käsitellä kieltäytymistä ja kohdata epäonnistumisia myös.

9. Onko puhelinmyynti kustannustehokas tapa hankkia asiakkaita?

Puhelinmyynti on tehokas tapa hankkia asiakkaita, koska se mahdollistaa nykyteknologialla ja soittojärjestelmillä sen, että myyjät tavoittavat päivässä suuren määrän asiakkaita nopeasti ja tehokkaasti.


Puhelinmyynti on lisäksi erittäin henkilökohtaista ja skaalattavaa myyntityötä. Puhelinmyynti on kustannustehokas tapa hankkia yrityksille asiakkaita, koska  se ei vaadi samanlaisia kustannuksia kuin mainonta tai vaikka matkustaminen.


Puhelinmyynti on erittäin skaalautuvaa, joten yritys voi kasvattaa asiakasmääriä sen avulla nopeasti ja tehokkaasti. Edellyttäen toki, että yrityksellä on itsellään osaaminen puhelinmyynnistä tai sillä on kumppani, joka osaa puhelinmyynnin.


Esimerkiksi Intensive Sales Partners Oy:llä ja sen avainhenkilöillä on lähes 20 vuoden kokemus puhelinmyynnistä.

10. Myyntityön vaiheet - Millaisia vaiheita myyntityössä on?

Myyntityötä voidaan tehdä monella tavalla, mutta perinteisesti myyntityön vaiheet ovat hyvin yksinkertaisesti seuraavat:


1) Prospektointi: Eli kohderyhmän löytäminen ja heidän tarpeiden tunnistaminen. Toisin sanoen kenelle lähdetään soittamaan ja miksi?


2) Esittely: Tämä vaihe on tuotteen tai palvelun esittelyä asiakkaalle. Tämä vaihe on tärkeä, koska asiakkaalle on esiteltävä tuote tai palvelu, jottta hän ymmärtää sen tarpeellisuuden ja hyödyt. 


3) Tarjous: Asiakkaalle täytyy myös myyntityössä päästä tekemään tarjous, jossa hänelle tarjotaan parasta mahdollista hintaa ja hyviä ehtoja kaupalle.


4) Sopimuksen solminen: Tämä vaihe on tärkeä, koska ilman sopimusta ei ole mahdollista toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaalle.


5) Toimitus tai palvelun toteutus: Tämä vaihe on tärkeä, koska ilman palvelun toimitusta tai palvelun toteutsta ei ole mahdollista saada rahaa asiakkaalta. 


6) Päätöksen teko: Ilman tätä vaiheta, ei ole mahdollista saada rahaa asiakkaalta. Tämä on tärkeää, että myyntityössä saamme asiakkaalta päätöksen ostaako vai eikö hän osta palvelua.

11. Onko myyntityö vaikeaa? Mitä on myyntityössä haastavaa?

Myyntityö voi olla osalle haastavaa alussa tai jopa vaikeaa. Myyntityössä vaaditaan erilaisia taitoja ja tietoa, jotka toki voi oppia myös työn kautta. Moni yritys, kuten Intensive Sales Partners Oy myös opettaa näitä myyntitaitoja.

Myyntityössä ja myyjänä on tärkeää tuntea edustamansa tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja erityispiirteet, jotta myyjänä voi esitellä sen myös asiakkaille tehokkaasti.

Myös kyky kuunnella asiakkaita ja ymmärtää heidän tarpeitaan on tärkeää, jotta voit tarjota heille sopivia ratkaisuja. Myynnissä kaksi korvaa ja yksi suu on hyvä ominaisuus.

Myyntityössä on myös tärkeää pystyä ja osata käsitellä epäonnistumisia ja oppia kohtaamaan kieltäytymisiä, sillä kaikilla asiakkailla harvoin on tarvetta tuotteelle tai palvelulle, jota myyjä edustat. Vastoinkäymisistä ja kieltäytymistä huolimatta on tärkeää jatkaa eteenpäin ja etsiä uusia mahdollisuuksia ja asiakkaita.

Myyntityössä on myös hyvä olla taitava kommunikoimaa, olla oma personaalinen itsensä ja vakuuttava. Hyvät neuvottelutaidot ovat myös tärkeitä, jotta saat asiakkaan vakuutettua.

Kaiken kaikkiaan myyntityö on haastavaa ja se on kokonaisuus tiedoista, taidoista ja tekemisestä, joten se ei ole välttämättä helppoa kaikille. Monesti kuitenkin kokemus ja harjoitus tekee mestarin tässäkin työssä.

12. Onko minusta myyjäksi? Olenko sopiva myyntityöhön?

Useimmista meistä on, jos haluamme kehittyä aidosti myyntityössä. 


Yleisesti myyntityö vaatii mm. kykyä kuunnella asiakkaita, ymmärtää heidän tarpeitaan, esitellä tuotteita / palveluita tehokkaasti, käsitellä epäonnistumisia ja kohdata kieltäytymisiä sekä hyviä kommunikointi ja neuvottelutaitoja. Jos sinulla on yllä listattuja taitoja ja myyntiominaisuuksia sekä myyntityö kiinnostaa sinua, niin sinusta voi tulla hyvä myyjä.


Myös halu oppia ja kasvaa myyntityössä sekä kyky sopeutua ja selvitä erilaisissa tilanteissa on tärkeää myyjänä.


Intensive Sales Partners Oy muun muassa tarjoaa hyvällä asenteella varustetuille ja myyntityöstä kiinnostuneille opettavaisen ympäristön tutusta myyntityöhön. Joskus myyntityötä on hyvä kokeilla ja katsoa, että sopiiko se itselleen.


On kuitenkin hyvä huomioida, että myyntityö on usein kovaa työtä ja vaatii sitoutumista, mutta se voi myös tarjota paljon palkitsevia hetkiä ja mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.

13. Millainen on hyvä myyjä? Hyvän myyjän ominaisuudet?

Hyvä myyjä on ammattitaitoinen ja taitava ihmisten kanssa. Heillä on hyvät kommunikaatiotaidot ja kyky luoda pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiinsa.


He ovat myös kykeneviä mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin sekä haasteisiin. He ovat ongelmanratkaisijoita.


Myyjät ovat myös luonteeltaan tavoitteellisia ja sitoutuneita saavuttaakseen itselleen ja yritykselleen asetut tavoitteet sekä osoittavat jatkuvaa halua kehittää taitojaan. Hyvä myyjä ei ole koskaan valmis vaan voi kehittää taitojaan joka päivä.

14. Myyntityö kesätyönä? Kesätyö myynnin parissa, mitä hyötyä siitä on?

Kesätyöt myyntitehtävissä voivat olla erilaisia riippuen työnantajasta ja myytävästä tuotteesta ja palvelusta. Ne voivat sisältää perinteistä kaupan tai myymälän myyntiä tai esimerkiksi puhelinmyyntiä (kuten Intensivellä) tai ständimyyntiä (kuten Intensivellä).


Kesätyöntekijät voivat myydä puhelinmyynnin tehtävissä esimerkiksi sähkösopimuksia, lehtiä, vakuutuksia, kanavapaketteja, terveystuotteita tai muita hyödyllisiä tuotteita asiakkaille.


Kesätyöntekijöiltä myynnin parissa odotetaan usein hyviä kommunikointitaitoja sekä myyntitaitoja (tai tahtoa kehittää myyntitaitoja) sekä sitoutumista tehtävään. Heidän tulee olla valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita ja kehittämään taitojaa joka päivä.

Myyntitöissä on tärkeää olla positiivinen asenne.


Kesätyö myyntitehtävissä voi tarjota erinomaisen kokemuksen ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia myyntityylejä ja oppia erilaisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös tulevaisuudessa. Myyntityö tarjoaa työkokemusta, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

15. Sopiiko myyntityö nuorille? Mikä on sopiva ikä tehdä myyntityötä?

Intensive Sales Partners Oy:llä pääosin myyjät ovat täyttäneet 18-vuotta. Aika-ajoin meillä on työskennellyt mm. tet-jaksoilla 16-17-vuotiaita nuoria myös.


Myyntityö on monille nuorille erinomainen mahdollisuus hankkia työkokemusta ja kehittää myyntitaitoja. Myyntityö tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia kommunikointitaitoja, asiakaspalvelutaitoja, myyntitaitoja sekä kykyä luoda ja ylläpitää asiakassuhteita. Myyntityössä oppii myös sisukkuutta ja ahkeruutta.


Myyntityö tarjoaa ikään katsomatta kokemusta esiintymistaidoista ja esiintymistaitojen kehittymisestä. Nuorille sopivia myyntitöitä Suomessa löytyy monenlaisia mm. kaupan alalta, toreilta sekä esimerkiksi puhelinmyynnin & ständimyynnin tehtävistä.


Myyntityö kesätyönä tarjoaa mös mahdollisuuden kehittää itseluottamusta sekä itsetuntemusta. Nuorena myyntityö tarjoaa kokemusken mm. esiintymisestä ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta. 


Kokonaisuutena myyntityö tarjoaa nuorille ja vanhemmillekin ikään katsomatta erinomaisen mahdollisuuden kehittää myyntitaitoja ja kokemusta, josta on hyötyä sekä myyntialalla, että muissa työtehtävissä.

16. Millainen on hyvä myyntispiikki? 

Hyvän myyntispiikin eli myyntipuheen kirjoittaminen vaatii kokemusta. Intensive Sales Partners Oy:llä on lähes 20 vuoden ja satojen myyntiprojektien kokemus myyntispiikkein luomisesta ja suunnittelusta.


Meiltä voit ostaa yrityksellesi valmiin myyntipuheen tai ulkoistaa myyntisi kokonaan meille.


Intensivellä olemme sitä mieltä, että hyvä myyntispiikki on selkeä, informatiivinen, mielenkiintoa herättävä ja tärkeimpiä palvelun / tuotteen hyötyjä korostava. 


Hyvä myyntispiikki keskittyy asiakkaan tarpeisiin ja kuinka tuote ja palvelu voi ratkaista asiakkaiden ongelman parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvin laadittu myyntispiikki on kiinnostava ja herättää asiakkaan halun saada lisätietoa tuotteesta ja palvelusta.


Hyvän myyntispiikin alku on melko itsestään selvyys, eli se alkaa yleensä tervehdyksellä ja itsensä sekä yrityksen esittelyllä. Spiikki usein jatkuu kertomalla tuotteen tai palvelun tarjoamista hyödyistä ja erottuvista piirteistä sekä kuinka ne vastaavat asiakkaan tarpeisiin.


Myyntispiikeissä esitetään myös tuotteen tai palvelun tärkeimmät ominaisuudet sekä mahdolliset toimitus / maksuehdot viimeistään spiikin lopussa / kertauksessa.


Hyvä myyntispiikki käyttää ja sisältää myös esimerkkejä ja tarinoita, jotka auttaavat asiakasta ymmärtämään tuotteen ja palvelun hyödyt paremmin. Laadukas myyntispiikki sisältää myös kysymyksiä, jotka auttavat ja ohjaavat asiakasta miettimään tarpeitaan ja sitä kuinka palvelu / tuote voi niitä ratkaista.


Lopuksi hyvä myyntispiikki antaa asiakkaalle helpon ja selkeän tavan saada tarvittavan tiedon yrityksestä ja sen palveluista & tuotteesta sekä helpon tavan tehdä tilaus yhdessä myyjän kanssa siten, että he saavat myös selkeän käsityksen tuotteesta ja palvelusta.

17. Mistä löytyy myyntitöitä? Mistä hakea myyntityöpaikkaa esimerkiksi Helsingistä tai Vaasasta tai Tampereelta?

Myyntityöpaikkoja löytyy Suomesta valtavasti erilaisia. Tärkeintä myyntityöpaikkaa hakiessa on, että työnhakijana valitsee itselleen parhaiten sopivimman ja kiinnostavimman työpaikan.


Myyntitöitä voi löytyä useista eri lähteistä, joista yleisimpiä ovat työpaikkailmoitukset erikanavissa. Monet yritykset, kuten Intensive Sales Partners Oy myös julkaisee myyntitöitä koskevia ilmoituksia eri medioissa kuten lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa.


Erilaisia myyntityöpaikkoja voi etsiä muun muassa erilaisista työnhakusivustoista kuten LinkedIn, Indeed, Duunitori tai te-palvelut. Lisäksi hyvistä myyntityöpaikoista voi kysyä myös ystäviltä.


Hyvä tapa etsiä myyntityöpaikkaa on myös kysyä suoraan yrityksiltä, jotka vaikuttavat itselle kiinnostavilta. Esimerkiksi Intensive Sales Partners Oy:n osalta verkkosivuiltamme www.intensive.fi voi rohkeasti kysyä avoimista myynti tai buukkaustyötehtävistämme.


Myyntityön parissa löytyy usein sekä kesätyömahdollisuuksia, että vakituisia työmahdollisuuksia. Myyntityö tarjoaa aika-ajoin myös yrityksestä riippuen osa-aikatyömahdollisuuksia esimerkiksi opintojen oheen myyjänä. 

18. Sopiiko myyntityö opiskelijoille? Miten myyntityö sopii opiskelijalle?

Myyntityö sopii opiskelijalle, sillä se tarjoaa arvokasta kokemusta kommunikaatiotaidoista, neuvotteluista, vuorovaikutustaidoista ja ongelmanratkaisusta. Lisäksi monet yritykset tarjoavat osa-aikaisia myyntitöitä tai joustavia aikatauluja tehdä myynnin parissa töitä. Työvuorot myynnin tehtävissä voidaan sopia usein siten, että ne sopivat opiskelijan aikatauluun.

Riippuen työpaikasta ja tehtävästä myyntityötä voi tehdä yleensä osa-aikaisesti n. 10-30 h / vko ja kokoaikaisesti 30-40 h / vko.

Myyntityö on hyvä tapa hankkia käytännön myyntitaitoja ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat hyödyllisiä monilla eri aloilla, ei vain myynnissä. Opiskelijat voivat saada kokemusta eri toimialoilta, koska myyntitehtäviä on lähes kaikilla toimialoilla.

On huomattava, että myyntityössä on korkea ansaitsemispotentiaali ja usein tarjotaan bonuksia ja provisioon perustuvaa palkkaa. Tämä voi olla hyödyksi opiskelijoille, jotka haluavat ansaita lisärahaa koulun aikana. Myyntityö sopii ahkeralle ja sanavalmiille opiskelijalle ja parhaillaan sillä voi ansaita enemmän kuin monissa muissa töissä.

Myyntityö voi kuitenkin olla haastavaa ja vaatii motivaatiota, itsenäisyyttä ja hyvää asennetta vastoinkäymisiä kohtaan. Siksi on tärkeää, että opiskelijat arvioivat omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan ennen kuin etenevät uralla myynnissä.

19. Kuinka kehittää  ja tehostaa yrityksen myyntiä?

Myyntityön tehostamiseen on monia eri keinoja, mutta tärkeimpiä osa-alueita ovat muun muassa:

1) Asiakassuhteiden hallinta: hyvä asiakassuhde on keskeinen osa onnistunutta myyntityötä. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niiden täyttäminen on avain menestykseen.

2) Myyntitaidot: hyvät myyntitaidot ovat tärkeitä, jotta voit vakuuttaa asiakkaat tuotteestasi tai palvelustasi.

3) Myynnin suunnittelu ja seuranta: suunnitelmallinen ja tavoitteellinen myyntityö on tärkeää, jotta voit saavuttaa myyntitavoitteesi.

4) Tuote- ja markkinatietous: Tietämys tuotteestasi ja nykyisestä markkinatilanteesta ovat tärkeitä, jotta voit vastata asiakkaiden kysymyksiin ja tarjota heille sopivia ratkaisuja.

5) Tiimin rooli: Myyntityössä tiimi on tärkeä, jotta tehtäviä voi jakaa ja tarvittaessa saada apua.

6) Digitalisaation hyödyntäminen: Sosiaalisen median käyttö, verkkosivut ja CRM-järjestelmät, voivat auttaa tehostamaan myyntityötä.

7) Jatkuva oppiminen: Jatkuva oppiminen on tärkeää, jotta voit pysyä ajan tasalla muuttuvista markkinoista ja tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua.

Jos haluat tehostaa yrityksesi myyntiä ja löytää ammattitaitoisen kumppanin yrityksesi myynnin kasvuun niin Intensive Sales Partners Oy:llä on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista myynnin ulkoistusprojekteista. 

20. Miten oppia paremmaksi myyjäksi? Miten voi kehittää myyntitaitoja?

Oppiminen paremmaksi myyjäksi voi tapahtua monin eri tavoin. Tärkeintä on kuitenkin harjoitus ja kokemuksen kerryttäminen myyntityöstä. Voit aloittaa seuraavilla vinkeillä:

1) Tutustu myymääsi tuotteeseen/palveluun perin pohjin. Tämä auttaa sinua vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja esittämään tuotteen hyödyt ja edut parhaalla mahdollisella tavalla.

2) Harjoittele myyntipuhetta ja kuuntele palautetta. Voit esimerkiksi harjoitella myyntipuhettasi ystävien tai kollegojen kanssa.

3) Tutustu asiakkaisiin/kohdeyleisöön. Ymmärrä, mitä he haluavat ja tarvitsevat, ja miten tuote tai palvelu vastaa ja täyttää näitä tarpeita.

4) Kehitä kuuntelutaitojasi. Kuuntele asiakkaita tarkasti ja ota huomioon heidän tarpeensa ja huolenaiheensa.

5) Pysy ajan tasalla myynnin trendeistä ja taidoista. Voit tehdä tämän esimerkiksi lukemalla myyntiä opettavia kirjoja tai osallistumalla koulutuksiin.

6) Pysy positiivisena ja usko itseesi, jotta voit vakuuttaa asiakkaat tuotteestasi tai palvelustasi.

Mikäli haluat kehittyä myyntityössä on käytännön tekeminen paras tapa kehittää taitoja nopeammin. Me uskomme, että Intensivellä, että 1 kk myyntityön parissa opettaa jo enemmän kuin 1 vuosi koulun penkillä. 

Intensive Sales Partners Oy tarjoaa myynnin koulutuksen jokaiselle työntekijälleen ja meidän kokeneiden myyntivalmentajien osaamista on mahdollista ostaa myös itsellesi tai yrityksellesi, vaikka et työskentelisi meillä. Kysy lisää täältä: https://www.intensive.fi/yhteydenotto/

21. Motivoivat biisit myyntityötön? Mikä on motivoimaa myyntimusiikkia myyntitoimistolle? 

Motivaatio on yleensä sisäistä ja hyvä motivaatio ja työmoraali on melko henkilökohtainen ominaisuus. Välillä myyntityössä ja työelämässä motivaatiota voidaan nostattaa eri tavoin. Yksi tapa nostattaa motivaatiota myynnissä ja esimerkiksi tavoitteellisessa urheilussa on musiikki.

Motivaatiota antavat biisit ja musiikki vaihtelevat henkilöstä toiseen, mutta tässä muutamia esimerkkejä biiseistä, jotka saattavat lisätä energiaa ja motivaatiota myyntityöhön ja työpäivään:

"Eye of the Tiger" - Survivor

"Can't Hold Us" - Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton

"Lose Yourself" - Eminem

"Stronger" - Kanye West

"Ain't No Mountain High Enough" - Marvin Gaye & Tammi Terrell

"Survivor" - Destiny's Child

"The Climb" - Miley Cyrus

"Don't Stop Believin'" - Journey

"I Will Survive" - Gloria Gaynor

"We Are the Champions" - Queen

Musiikkimaku on jokaisella kuitenkin henkilökohtainen ja jokaisella on erilaiset mieltymykset. Etsi musiikkia, joka saa sinut tuntemaan energisyyttä ja motivaatiota ja lisää se puhelimesi soittolistaan työpäivän ajaksi.

22. Parhaat myyntivinkit? Muutamia vinkkejä myyntityöhön aloittelijoille?

Myyntityössä menestymiseen voi vaikuttaa useita tekijöitä, mutta tässä muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua parantamaan myyntituloksiasi:

1) Tutustu asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Ymmärrä, mitä he haluavat ja tarvitsevat, ja miten tuotteesi tai palvelusi voi vastata näitä tarpeita.

2) Kehitä kuuntelutaitojasi. Kuuntele asiakkaita tarkasti ja ota huomioon heidän tarpeensa ja huolensa.

3) Esitä tuotteen edut/hyödyt asiakkaalle. Kerro, miten tuote tai palvelu voi parantaa heidän elämäänsä tai ratkaista heidän ongelmansa.

4) Tarjoa erinomaista asiakaspalvelua ja asiakaskohtaamisia. Asiakkaat arvostavat hyvää palvelua ja ovat todennäköisemmin valmiita tekemään ostoksen, jos he kokevat saavansa hyvää palvelua.

5) Pysy ajan tasalla myynnin trendeistä ja taidoista. Voit tehdä tämän esimerkiksi lukemalla aiheeseen liittyviä julkaisuja tai osallistumalla koulutuksiin.

6) Pidä myyntiprosessi yksinkertaisena ja selkeänä. Älä yritä myydä liikaa tai sekoittaa asiakasta tarjoamalla liikaa tietoa kerralla.

7) Usko itseesi ja ole positiivinen. Myyjänä on tärkeää uskoa itseensä ja olla positiivinen, jotta voit vakuuttaa asiakkaat tuotteestasi tai palvelustasi.

8) Seuraa myyntitilastoja ja tavoitteita. Tämä auttaa sinua arvioimaan myyntituloksiasi ja mukauttamaan strategiaasi tarvittaessa.

Näillä vinkeillä pääset jo pitkälle, mutta myyntityö on laji, jossa mestariksi kehitytään vain kokemuksen ja tekemisen kautta. Jos haluat kehittyä myyntityön ammattilaiseksi ja kuulua maan mainioon työtiimiimme, niin jätä jo tänään hakemusta Intensive Sales Partners Oy:lle.

23. Millainen on myyntitoimisto? Mitä myyntitoimistolla tehdään?

Myyntitoimisto on yritys tai yritystoiminnan osa, joka tarjoaa myynti- ja markkinointipalveluja asiakasyrityksilleen. Myyntitoimistot ovat erikoistuneet myyntiin ja markkinointiin ja ne tarjoavat usein asiakkailleen erilaisia palveluja kuten myynnin suunnittelu, myyntihenkilöstön rekrytointi ja koulutus, markkinointi ja mainonta, asiakaspalvelu ja tukipalvelut.

Myyntitoimistoilla on usein erilaisia asiakkaita, jotka puolestaan tarjoavat palveluja erilaisille toimialoille, kuten teknologia, tietotekniikka, kuluttajatuotteet, palvelut jne.

Myyntitoimistot ovat usein ulkoistettuja yrityksiä joiden asiakkaat ovat usein yrityksiä, jotka eivät halua tai pysty hoitamaan myynti- ja markkinointi-tehtäviään itse. Myyntitoimistot tarjoavat asiakkailleen lisäresursseja, kokemusta ja erityisosaamista myynnin ja markkinoinnin alalta, ja auttavat asiakkaitaan saavuttamaan myyntitavoitteet ja parantamaan markkina-asemiaan.

Myyntitoimistot toimivat usein joko palkkio- tai provisiopohjalta, jolloin ne saavat palkkion tai provision myynnistä jonka ne ovat asiakkaalleen saaneet aikaan.

Myyntitoimistot usein ovat tehokas tapa kasvattaa yrityksen myyntiä ja liikevaihtoa. Parhaat myyntitoimistot tekevät asiakasyrityksilleen miljoonien eurojen lisämyyntiä.

Jos haluat kasvattaa oman yrityksesi myyntiä ja asiakashankintaa, niin kannattaa tutustua mm. Intensive Sales Partners Oy:n myynnin ulkoistusratkaisuhin ja pyytää tarjous.